Bergstrøm

3. Implementering

Innsikt og innhold må settes ut i livet for å gi resultater. Da er det viktig å ha en solid plan, og kunne gjennomføre denne praktisk. Som en del av tjenesten Implementering, tilbys Administrering av sosiale medier, Strategi for digitale medier, Workshop, Innholdsplan og Events.

Cases