Bergstrøm

Handelshøyskolen BI Bergen: Gjesteforelesning

Som blogger i snart 6 år, har jeg en inngående forståelse av bloggverdenes kultur og premisser. Professor Knut Kolnar hos BI Bergen ønsket et foredrag i faget forbrukersosiologi om bloggekultur og ethos. Er det etisk å blogge? Hvilke feller kan bloggere tråkke i og ødelegge sitt ethos?

Bergstrøm Handelshøyskolen BI Bergen: Gjesteforelesning

Gjesteforelesninger og foredrag er givende for både studenter og bedrifter. Et nytt syn og andre perspektiver kan stimulere til nye tanker!