Bergstrøm

Kaibosh: Opinionsledere

En av hovedstrategiene i posisjoneringen og merkevarebyggingen av Kaibosh var bruken av opinionsledere. En opinionsleder defineres som en person andre ser opp til, spør om råd og etteraper kjøpsatferden til. Et forbilde. Opinionsledere finnes i alle sfærer, og krever grundig research og markedsforståelse for å lokaliseres.

Arbeidet ble utført gjennom stilling hos Kaibosh

Bergstrøm Kaibosh: Opinionsledere

Interessert i å lære mer om opinionsledere? Ta kontakt med meg her davel!